หนองโพ ผลิตภัณฑ์นมวัวจากพระมหากรุณาธิคุณ

นมหนองโพ ใครๆต่างก็รู้จักผลิตภัณฑ์นมวัวที่มีประโยนช์และมีคุณค่ามากทั้งนี้จากพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ จากที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ย้อนกลับไปในช่วงปี พ.ศ. 2513 พระองค์ทรงพระเนตรถึงสุขภาพของประชาชนซึ่งในสมัยนั้นผลิตภัณฑ์นมวัวไม่ค่อยมีบทบาทในประเทศไทยเท่าใดนักและนมวัวที่นำเข้าจากต่างประเทศก็มีราคาสูงมากในตอนนั้น ซึ่งประชาชนหันมาบริโภคนมข้นหวานผสมกับน้ำอุ่นทานซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนี้ประกอบกับประเทศไทยมีการจัดตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพขึ้นมาเพื่อนำแม่วัวมาผลิตนมวัวภายใต้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยจำหน่ายซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าและมีประโยชน์เหมือนกัน ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีที่แล้วนั้นทางราชการได้ส่งเสริมให้เกษตรพื้นที่ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เลี้ยงโคนมเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาผลิตเป็นนมวัวส่งออก แต่เกิดปัญหาหลายอย่างที่เกิดการส่งนม ทำให้เกษตรได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อพระองค์ทรงทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงนำโคนมจากประเทศเดนมาร์กเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งก็มีโครงการทดลองในพระตำหนักจิตรลดาฯ พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินสมทบจากผู้ที่บริจาคจัดสร้างโรงผลิตนมผงรับซื้อนมดิบและก่อตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัดขึ้นมา ช่วงแรกก่อตั้งรูปแบบของบริษัทคือ […]

Continue reading »

วัวสายพันธุ์เบราน์สวิส

โคนมสายพันธุ์บราวน์สวิสเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์วัวนมที่ทางกรมปศุสัตว์สนับสนุนให้ประชาชนเลี้ยง  มีถิ่นกำเนิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโคขนาดใหญ่ มีโครงร่างและกระดูกใหญ่ ลำคอหนา มีสีทั่วๆ ไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณปลายจมูกมีสีน้ำตาลอ่อนๆ แกมเหลือง ส่วนจมูก ลิ้น และพู่หางจะมีสีดำลักษณะที่เป็นข้อดี ได้แก่ มีขนาดใหญ่ รูปร่างดีโครงสร้างแข็งแรง กระดูกใหญ่ ให้น้ำนมมาก ไขมันสูง ทนร้อนได้ดีลักษณะที่เป็นข้อเสียเปรียบ คือเจริญเติบโตเต็มวัยช้า ทำให้ผู้เลี้ยงรอเวลานานกว่าจะได้รีดนม ตัวผู้มีน้ำหนัก 800-1,000 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 600-700 กิโลกรัม  โคตัวเมียเป็นสาว  ช้ากว่าพันธุ์อื่นๆ พันธุ์นี้ทนร้อนได้ดีนิยมนำพ่อโค  […]

Continue reading »

วัวสายพันธุ์เดราท์มาสเตอร์

เดราท์มาสเตอร์ พันธุ์โคเนื้อของออสเตรเลียเป็นโคที่สามารถทนทานกับสภาพแห้งแล้งในระหว่างปี เห็บโค ความร้อน และปัญหาอื่นๆ ที่บั่นทอนการผลิตและผลกำไรของโคเนื้อ โคพันธุ์เดราท์มาสเตอร์เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศมานานแล้ว ในฉายาที่เรียกกันว่า เดราท์มาสเตอร์ผู้พิชิตความแห้งแล้ง เพราะว่าเป็นโคที่เลี้ยงได้ดีในประเทศไทยในทุกสภาพของประเทศแม้แต่ในภาคอิสาณที่แห้งแล้งมากๆ นับแต่เกิดมีเห็บโคขึ้นในตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1896 ทำให้การเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์อังกฤษ เช่น ชอร์ตฮอร์น เฮอร์ฟอร์ด และเฮอร์ฟอร์ดผสมกับเดวอน ในสภาพแวดล้อมของเขตร้อน เป็นไปได้ยากลำบากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเริ่มมีการทดลองผลิตโคลูกผสมกับโคซีบู โดยในปี ค.ศ. 1910 มีการนำเข้าพ่อโคซีบู 3 ตัว จากสวนสัตว์เมลเบอร์น เข้ามายังควีนส์แลนด์ […]

Continue reading »

วัวสายพันธุ์เจอร์ซี่

เป็นโคนมที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะในการเลี้ยงเพื่อเอานมมากเพราะถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่กลับให้นมในบริมาณมากเมื่อเทียบกับขนาดตัว โคเจอร์ซี่มีถิ่นกำเนิดในเกาะเจอร์ซี่ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในช่องแคบอังกฤษ เป็นโคที่มีรูปร่างสวยงามมากและมีสัดส่วนถูกต้องตามแบบฉบับของโคนมที่ดีโคตัวเมียมีเต้านมที่มีขนาดใหญ่ รูปเต้านมสมบูรณ์เกาะแน่นอยู่กับพื้นท้อง โคนมพันธุ์เจอร์ซี่ให้นมได้ไม่มากนักแต่นมมีไขมันสูง นิยมเลี้ยงกันทั่วไปโดยเฉพาะในถิ่นที่มีการรีดนมสำหรับทำเนย โคเจอร์ซี่เป็นโคพันธุ์แท้มาเป็นเวลานานเพราะในเกาะเจอร์ซี่เลี้ยงแต่โคพันธุ์นี้เพียงพันธ์เดียวไม่มีโคอื่นเข้าไปปะปน ลักษณะของโคพันธุ์นี้จึงสม่ำเสมอมาก  โคตัวเมียหนักประมาณ 350 – 450 กก. ตัวผู้หนัก 500 -600 กก. สีของโคมีสีเหลืองปนน้ำตาลหรือสีเทาปนเหลืองหรือสีเทาปนน้ำตาลจนไปถึงเกือบดำบางตัวอาจมีจุดขาวปนอยู่บางตัวอาจมีสีเดียวเป็นพื้นก็ได้ ตัวผู้จะมีสีดำมากขึ้น ลิ้นจมูกและพู่หางอาจจะมีสีดำหรือขาวก็ได้ลักษณะและส่วนสัดทั่วไปของโคนมพันธ์เจอร์ซี่ดูเรียบร้อยและแนบเนียนไปทั้งหมด แนวหลังตรงละบั้นท้ายค่อนข้างยาวเต้านมและหัวนมได้ขนาดงามโคนมพันธุ์เจอร์ซี่เติบโตเป็นสาวเร็วกว่าโคพันธุ์อื่นๆ ถ้าเลี้ยงดูดีจะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 15 เดือน และให้ลูกท้องแรกเมื่ออายุ 24 เดือน […]

Continue reading »

วัวสายพันธุ์ไฮแลนด์คาว

วัวไฮแลนด์คาว หรือวัวภูเขา เป็นหนึ่งในสายพันธุ์วัวท้องถิ่นของประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งมักจะพบอยู่บริเวณที่ราบสูงและเกาะทางตะวันตกของประเทศด้วยความน่ารักของวัวไฮแลนด์ ทำให้พวกมันถูกเพาะพันธุ์และถูกส่งออกไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในออสเตรเลียและอเมริกาเหนือตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20จุดเด่นของวัวไฮแลนด์ที่ทำให้พวกมันเป็นที่รักใคร่ของผู้คนก็คือ ขนที่ปุกปุยที่ขึ้นอยู่รอบๆ ตัวมัน ที่ไม่ใช่มีเพียงแค่ความน่ารัก เพราะขนเหล่านี้มีความพิเศษกว่าขนสัตว์ทั่วไปด้วยขนของมันมีน้ำมันเคลือบขนทำให้ไม่ค่อยเปียก และนั่นแหละทำให้การจับพวกมันมาอาบน้ำเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แถมขนของมันยังหนาถึงสองชั้น และสามารถยาวได้มากที่สุดถึง 33 เซนติเมตรแต่เมื่อถึงหน้าฤดูร้อนพวกวัวไฮแลนด์ก็สามารถผลัดขนของตัวเองออกไปได้ เพื่อให้ร่างกายเย็นสบาย แต่พออากาศหนาวกลับมาอีกครั้ง ขนของพวกมันก็จะกลับมายาวโดยอัตโนมัติ เรียกว่าเป็นกลไกธรรมชาติที่น่าทึ่งจริงๆเพราะขนที่หนานุ่มของมัน ต่อให้มันเป็นถูกเลี้ยงอยู่ข้างนอก คลุกฝุ่นคลุกดิน แต่มันก็ยังคงเป็นสัตว์ที่น่ากอดเสมอ แต่ถึงมันจะน่ารักแค่ก็ไม่ควรเข้าถึงตัวมันแบบปุบปับนะ เพราะมันอาจจะทำอันตรายกับคุณได้ถ้าไม่สนิทกันมากพอไฮแลนด์คาวดูๆ แล้วก็มีส่วนคล้ายควายไบซันแล้วก็มีส่วนคล้ายควายบ้านเราเลยเนอะต่างกันแค่ควายบ้านเราขนไม่ยาวเหมือนเจ้าวัวภูเขาสำหรับการเลี้ยงในไทยยังไม่ค่อยเห็นมากนักเพราะเป็นวัวขนในเขตหนาว

Continue reading »

วัวสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์

บีฟมาสเตอร์โคพันธุ์นี้ได้มาจากการผสมกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี ระหว่างโคตระกูลซีบูกับตระกูลยุโรปหล่อหลอมกันจนเป็นหนึ่งเดียว มาใช้ในการคัดเลือก หลักสำคัญ 6 ประการนี้ ได้แก่ ความสมบูรณ์พันธุ์,อุปนิสัยและอารมณ์,น้ำหนัก,คุณลักษณะของรูปร่างและหน้าตา,ความแข็งแกร่งและทรหดอดทน,และมีน้ำนมมากสำหรับเลี้ยงลูก  โคพันธุ์บีฟมาสเตอร์ เมื่อเริ่มแรกมีลักษณะโดดเด่น และสะดุดตาแก่ผู้เลี้ยงในวงการผลิตโคลูกผสมเอาไปขุนขายแล้ว ขยายตัวออกไปเรื่อยๆจนกระทั้งเป็นโคเนื้อชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ลูกโคที่หย่านมจะมีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ช่วยทำให้อัตราการเจริญเติบโตหลังหย่านมพุ่งขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นที่สนใจยิ่งแก่นักเลี้ยงโคไม่ว่าผู้ผลิตพันธุ์แท้ หรือผู้ผลิตลูกผสมเพื่อการค้าจนสามารถสู้กับพันธุ์ที่มีชื่อเสียง อื่นๆได้ ขณะเดียวกันแม่โคก็แสดงคุณสมบัติเหนือชั้นกว่าโคพันธุ์ยุโรปอื่นๆ ได้ด้วยภายใต้การผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อย่างเข้มงวด เอาจริงเอาจัง เป็นพื้นฐานมาก่อน ในวงการค้าโคลูกผสม ในปี พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2533จึงได้ประกาศตัวเป็น […]

Continue reading »

วัวสายพันธุ์ชอตฮอร์ด

โคพันธุ์ชอตฮอร์น  มีจุดกำเนิดอยู่ในบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษแถบเมืองอยู่ชายฝั่งทะเลเหนือและอยู่ระหว่าง cheviot Hills กับตอนกลางของเกาะอังกฤษ การพัฒนาพันธุ์ชอร์ตฮอร์นครั้งแรกเกิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำทีส์ ซึ่งบริเวณที่รู้จักกันดีจะอยู่ระหว่างเมื่อ Durham และ York ซึ่งโคขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่ดั้งเดิมเรียกว่า Teeswater cattle ซึ่งในบริเวณลุ่มน้ำทีส์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าและพืชพรรณที่สมบูรณ์พบในอังกฤษในสมัยที่โรมันแผ่อิทธิพลเข้ามา และต่อมาคนอังกฤษได้นำโคจากตอนเหนือของยุโรปเข้ามาเลี้ยงในศตวรรษที่ 17 มีโคหลายชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีใจอังกฤษหนึ่งในนี้คือ pied ซึ่งเป็นต้นพันธุ์ใน Lincolnshire ส่วนใหญ่จะมีสีขาว และต้นพันธุ์โคที่มีสีแดงจะอยู่ที่เมือง Somerset และ Glouces-tershire มีโคอยู่ในตำบล Holderness ของเมือง […]

Continue reading »

โคเบลเยี่ยนบลู

โคเบลเยี่ยนบลู Belgian Blue Cattle เป็นโคชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และลักษณะแตกต่างจากโคชนิดอื่นๆ โคเบลเยี่ยนบลู นั้นดูผ่านๆมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัวกระทิงหรือแรด เป็นโคที่มีรูปร่างใหญ่และมีกล้ามเนื้อมากบางคนเรียกโคชนิดนี้ว่า โคนักกล้าม โคชนิดนี้มีการพัฒนาในประเทศเบลเยี่ยมมันมีชื่อเสียงในเรื่องของรูปร่างและเนื้อที่มีคุณภาพสูง เนื้อโคเบลเยี่ยนบลู นั้นมีราคาสูงมากเนื่องจากมันมีคุณค่าทางอาหารสูง ไขมันและคลอเรสเตอรอลต่ำ โคเนื้อเบลเยี่ยนบลู มีต้นกำเนิดทางตอนกลางของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นพันธุ์ เรดไพน์และแบล๊คไพน์ ที่ผสมกับโคชอร์ตฮอร์น ที่นำเข้าจากอังกฤษในช่วงปี ค.ศ. 1850-1890 ในช่วงนั้นมีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อใช้ในการผลิตนมวัว ต่อมาราวปี 1960-1970 มีการเน้นลักษณะของกล้ามเนื้อเป็นลักษณะเด่นที่คัดเลือก มีการพบว่าเนื้อโคชนิดนี้เป็นเนื้อโคที่มีคุณภาพสูง มันอุดมด้วยโปรตีนจำนวนมากรวมถึงไขมันและครอเลสเตอร์รอลต่ำ นอกจากนี้ยังมีการประกวดโคเบลเยี่ยนบลูเพื่อชิงเงินรางวัลด้วย โคเบลเยี่ยนบลู เป็นโคที่มีน้ำหนักมาก […]

Continue reading »

โคพันธุ์ลิมูซิน

  โคพันธุ์ลิมูซิน Limousin Breed เป็นโคชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากเป็นโคที่อาศัยอยู่ทางแถบยุโรปตอนเหนือบริเวณเขตหนาวอบอุ่น โคชนิดนี้สันนิฐานว่ามีมายาวนานมากแล้ว มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่า โคชนิดนี้อาศัยอยู่นับแต่ก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงยุคหินและยุคน้ำแข็ง ซึ่งมีหลักฐานจากภาพวาดโบราณภายในถ้ำหรือหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสคาดว่ามีอายุราวๆ 20,000 ปี ซึ่งเป็นช่วงปลายยุคน้ำแข็งและต้นยุคหิน โคพันธุ์ลิมูซิน น่าจะเป็นสัตว์ที่แหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นโคสีทองแดงและเป็นโคพันธุ์พื้นเมืองอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส บริเวณ Limousin และ Marche ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคสายพันธุ์นี้มากเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีสภาพอากาศที่แปรปรวนและการเจริญเติบโตของพืชก็มีน้อย ดังนั้นโคลิมูซินจึงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะอากาศได้อย่างดี ทำให้การเพาะเลี้ยงโคลิมูซินเป็นไปได้อย่างดีอีกทั้งสามารถพัฒนาและเพาะพันธุ์โคได้โดยไม่มีกรรมพันธุ์ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเลย นั้นทำให้โคลิมูซินในประเทศฝรั่งเศสเป็นโคสายพันธุ์แท้ๆ ไม่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ ในอดีตมีการนำโคมาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้โคมีรูปร่างและขนาดใหญ่ขึ้น ช่วงปี 1840 นั้นมีการนำโคชนิดนี้มาผสมกับโคพันธุ์ Agenaise เพื่อให้มีรูปร่างที่สูงขึ้นแต่ก็ล้มเลิกไปเพราะว่า […]

Continue reading »

โคนมพันธุ์เรดเดน (Red Danish)

เป็นพันธุ์โคนมชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ โคพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเดนมาร์กและนิยมเลี้ยงการมากตามฟาร์มแถบชนบททั่วไปส่วนใหญ่ปสุสัตว์นิยมเลี้ยงเพื่อใช้ในการเกษตร วัวจะเลมหญ้าทำให้พื้นที่การเกษตรกว้างขึ้น หรือแม้แต่เลี้ยงเพื่อใช้นมสดเลี้ยงลูกวัวกำพร้าตัวอื่นๆ ทั้งนี้โคนมพันธุ์เรดเดน เป็นวัวที่มีขนาดใหญ่และเป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศเดนมาร์ก ไม่มีปรากฏว่าแพร่กระจายตามประเทศอื่นๆ และถูกจัดว่าเป็นโคนมชั้นเดียวกับพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน แต่พันธุ์เรดเดนให้นมน้อยกว่าและไม่ดีเท่ากับพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียนที่ทำนมเยอะกว่า ทำให้จัดเป็นโคกึ่งกึ่งนมเป็นโคขนาดใหญ่โดยทั่วไปลูกผสมของโคพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะมีสีดำ โครงสร้างดีตัวโต และให้นมมากพอสมควร ส่วนใหญ่โคพันธุ์นี้จะใช้เป็นการเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารเนื่องจากมีรูปร่างที่ใหญ่ ตัวผู้หนัก 950-950 กก. ตัวเมียหนัก 600 -700 กก. มีสีแดงเลือดหมูทั้งตัว แต่ตัวผู้จะมีสีเข้มขึ้นอาจจะมีจุดขาวในบางแห่งของร่างกาย ขนอ่อนนุ่ม ผิวหนังหลวม หัวค่อยข้างยาว เข่ายื่นไปข้างหน้าและโค้งลง จมูกมีสีกระดานชนวน หลังเรียบตรง บั้นท้ายยาว โคนหางนูน […]

Continue reading »
1 2