โคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์(Charolais)

วัวพันธุ์ชาโรเลส์มีถิ่นกำเนิดในเมืองชาโรลส์ ประเทศฝรั่งเศส เดิมเคยเลี้ยงเป็นโคงาน แต่ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์เพื่อใช้เป็นทั้งโคงานและโคเนื้อ ลักษณะทั่วไปลำตัวมีสีขาวถึงสีครีม อาจมีผิวหนังสีแดงโดยเฉพาะบริเวณรอบจมูก ตา และใต้ท้อง จัดว่าเป็นโคเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพันธุ์หนึ่ง โคเพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักตัว 1,000-1,200 กิโลกรัม เพศเมีย 800-850 กิโลกรัม แม่โคให้ลูกที่มีน้ำหนักแรกเกิดสูง 45 กิโลกรัม และน้ำหนักตัวเมื่อหย่านมสูง 270-300 กิโลกรัมเป็นโคที่มีการเจริญเติบโตเร็ว 1.0-1.2 กิโลกรัมต่อวัน เมื่ออายุได้ 15 เดือน บางตัวมีน้ำหนักถึง 500 กิโลกรัม โคพันธุ์ชาโรเลส์ มีรูปร่างยาวเพรียวกว่าโคพันธุ์ยุโรปอื่นๆ มีขาสั้น ลำตัวลึก แม่โคให้นมดี เลี้ยงลูกเก่ง มีเปอร์เซ็นต์ซากสูงกว่าโคพันธุ์อื่นๆ คุณภาพซากดีมาก เนื้อมีคุณภาพดี ในเมืองไทยได้นำมาผสมพันธุ์กับโคลูกผสมบราห์มัน แต่รักษาระดับเลือดของพันธุ์ชาร์โรเลส์ ไม่พบรายงานว่า มีเกษตรกรเลี้ยงชาโรเลส์พันธุ์แท้ในระบบฟาร์มทั่วไปในเมืองไทยเส้นทางการปรับปรุงพันธุ์   ในการปรับปรุงพันธุ์ ทาง เอ.ดี.วาย. ฟาร์ม นอกจากจะมีหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาแล้ว ทีมงานของที่นี่ยังมีความแข็งแกร่งและชำนาญ เนื่องจากเป็นทีมงานที่เคยผ่านการเลี้ยงโคนมมาก่อนซึ่งการปรับปรุงพันธุ์เริ่มขึ้นด้วยการเก็บแม่พันธุ์จากที่ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องในส่วนของแม่พันธุ์ชาโรเลส์จะเป็นแม่พันธุ์ที่มีสายเลือดสูงที่ทางกรมปศุสัตว์ส่งเสริมไว้ในพื้นที่ และส่วนหนึ่งถึงรวบรวมมาจากแม่พันธุ์ที่เกิดจากโคนมผสมกับน้ำเชื้อชาโรเลส์ แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ