โคพันธุ์ซิมเมนทอล

โคพันธุ์ซิมเมนทอลเป็นโคพันธุ์ที่เก่าแก่และแพร่หลายไปทั่วโลกมากที่สุดพันธุ์หนึ่ง แม้ว่าสมุดประวัติฝูงพันธุ์เล่มแรกจะเกิดขึ้นที่รัฐเบอร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1806 แต่ก็มีหลักฐานปรากฏว่ามีการเลี้ยงและผลิตโคแดงและขาวจำนวนมากมาก่อนหน้านี้แล้ว ในอาณาเขตของผู้นำศาสนาในภาคตะวันตกของประเทศ โคแดงและขาวเหล่าเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะว่าเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตน้ำนมดี สามารถทำเนยและชีสได้คุณภาพดี และยังสามารถใช้แรงงานได้อีกด้วย โคเหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นโคที่ผลิตน้ำนมคุณภาพยอดเยี่ยม ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1785 รัฐสภาสวิส ได้จำกัดการส่งออกโค เพราะว่าจำนวนโคลดลงจนไม่พอเพียงกับความต้องการภายในประเทศ และได้มีการตั้งสมาคมโคซิมเมนทอลจุดแดงและขาว ในอเมริกาได้มีการนำเข้าโคซิมเมนทอล ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1887 มายังอิลลินอยส์ และมีรายงานการนำเข้าอีก ในปีค.ศ. 1895 มายัง นิวเจอร์ซี และอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ. 1916-1920 มายัง นิวยอร์ก และ นิวเม็กซิโก แต่ในช่วงแรกนี้ไม่ค่อยได้รับคววามสนใจจากผู้เลี้ยงโคมากเท่าไหร่นัก ความสนใจในโคซิมเมนทอลในอเมริกาเหนือมีขึ้นจริงจังในปลายทศวรรษที่ 1960 โดยชาวแคนาดา ชื่อเทรเวอร์ สมิท ได้นำเข้าพ่อโคซิมเมนทอล จากประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1967 และได้มีการนำน้ำเชื้อพ่อโคตัวนี้มาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย สมาคมอเมริกันซิมเมนทอล ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1968 การที่โคซิมเมนทอลเป็นที่นิยมเลี้ยงกันในอเมริกาเหนือ เป็นเพราะว่ามีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ในแต่ละปี สมาคมอเมริกันซิมเมนทอล จะมีการจดทะเบียนโคซิมเมนทอลและซิมบราห์พันธุ์ผสมระหว่าง ซิมเมนทอล กับ บราห์มันมากถึง 80,000 ตัว นับเป็นสมาคมที่มีโคจดทะเบียนสูงสุด 4 อันดับแรก ของสมาคมโคในอเมริกา