โคสายพันธุ์เกลฟี

โคเกลฟี มีสีเหลือง แดง ทอง และมีบ้างที่เป็นสีดำ หนังสีเข้ม ในอดีตถูกคัดเลือกเพื่อมาใช้งาน ผลิตเนื้อ และนม เป็นโคเนื้อที่มีลักษณะของโคยุโรปที่ลักษณะในการเป็นแม่ที่ดี เชื่อง เลี้ยงและดูแลง่ายทำให้เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก โคเกลฟีเพศเมียมีความสามารถในการให้น้ำนมสูงทำให้เลี้ยงลูกได้ดี ลูกโคมีขนาดกลาง โตเร็ว น้ำหนักแรกเกิด 38-40 ก.ก. น้ำหนักหย่านมที่ 7 เดือน จะมากกว่า 200 ก.ก. และน้ำหนักที่ 12 เดือน จะมากกว่า 300 ก.ก. เพศผู้โตเต็มวัยจะหนัก 1100-1200 ก.ก. เพศเมียโตเต็มวัยจะหนัก 700-900 ก.ก. เป็นโคที่ถึงวัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าโคเนื้อพันธุ์อื่นๆ โคเกลฟี สามารถผสมได้ตั้งแต่อายุ 12 เดือน และคลอดลูกตัวแรกได้เมื่ออายุ 21 เดือน จากการศึกษาที่ โคเกลฟี มี คิดเป็นพื้นที่ต่อน้ำหนักตัว 100 ก.ก. มากที่สุดในโคเนื้อทุกพันธุ์ ทำให้เป็นโคที่มีผลผลิตที่เป็นเนื้อตัดขายได้สูง นอกจากนี้ยังเป็นโคที่ให้เนื้อมากไขมันน้อยเนื่องจากเป็นโคที่โตเร็ว จึงถูกขายสู่ตลาดในขณะที่เป็นโคอายุปีเดียว ทำให้เป็นโคหนุ่มเนื้อนุ่ม นอกจากนี้โคเกลฟียังเป็นโคที่มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง โคเกลฟีเพศผู้เป็นโคที่มีอัณฑะใหญ่ที่สุดในบรรดาโคเนื้อด้วยกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ของลูกสาวด้วย นอกจากนี้สมาคมโคเกลฟีแห่งอัฟริกาใต้ ยังได้รายงานว่า โคเกลฟี เป็นโคที่ทนร้อนและทนเห็บ ซึ่งเป็นรายงานที่ได้รับยืนยันผลเช่นเดียวกันใน ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย