วัวสายพันธุ์ชอตฮอร์ด

โคพันธุ์ชอตฮอร์น  มีจุดกำเนิดอยู่ในบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษแถบเมืองอยู่ชายฝั่งทะเลเหนือและอยู่ระหว่าง cheviot Hills กับตอนกลางของเกาะอังกฤษ การพัฒนาพันธุ์ชอร์ตฮอร์นครั้งแรกเกิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำทีส์ ซึ่งบริเวณที่รู้จักกันดีจะอยู่ระหว่างเมื่อ Durham และ York ซึ่งโคขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่ดั้งเดิมเรียกว่า Teeswater cattle ซึ่งในบริเวณลุ่มน้ำทีส์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าและพืชพรรณที่สมบูรณ์พบในอังกฤษในสมัยที่โรมันแผ่อิทธิพลเข้ามา และต่อมาคนอังกฤษได้นำโคจากตอนเหนือของยุโรปเข้ามาเลี้ยงในศตวรรษที่ 17 มีโคหลายชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีใจอังกฤษหนึ่งในนี้คือ pied ซึ่งเป็นต้นพันธุ์ใน Lincolnshire ส่วนใหญ่จะมีสีขาว และต้นพันธุ์โคที่มีสีแดงจะอยู่ที่เมือง Somerset และ Glouces-tershire มีโคอยู่ในตำบล Holderness ของเมือง Yorkshire ที่มีรูปร่างและขนาดและสีเหมือนกับโคที่พบในยุโรปตอนเหนือในขณะนั้นแต่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่านำเข้ามาเมื่อไหร่ ใครเป็นคนนำเข้ามา โคเหล่านี้เต็มไปด้วยเนื้อ และเลี้ยงให้มีซากที่ใหญ่ขึ้นได้แม้ว่าเนื้อจะหยาบและมีสีคล้ำ ส่วนแม่โคก็ให้นมได้มาก  ลักษณะเด่นประจำพันธุ์  โคชอร์ตฮอร์นเป็นโคเนื้อขนาดกลาง มีสีแดง ลาย หรือ สีขาว ไม่มีเขา เชื่อง แม่โคเลี้ยงลูกดี โตเร็ว มีอายุถึงวัยเจริญพันธุ์เร็วผสมข้ามพันธุ์ได้ดีให้ลูกผสมที่มีลักษณะเด่นกว่าเดิม ไม่เสี่ยงต่อการเป็น eye cancer ในเขตร้อนมีความสมบูรณ์พันธุ์ คลอดง่าย น้ำหนักแรกเกิดประมาณ 39 กิโลกรัม. เพศเมียโตเต็มที่ น้ำหนัก 640-730 กิโลกรัม เพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักได้ถึง 1000-1100 กิโลกรัม