วัวสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์

บีฟมาสเตอร์โคพันธุ์นี้ได้มาจากการผสมกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี ระหว่างโคตระกูลซีบูกับตระกูลยุโรปหล่อหลอมกันจนเป็นหนึ่งเดียว มาใช้ในการคัดเลือก หลักสำคัญ 6 ประการนี้ ได้แก่ ความสมบูรณ์พันธุ์,อุปนิสัยและอารมณ์,น้ำหนัก,คุณลักษณะของรูปร่างและหน้าตา,ความแข็งแกร่งและทรหดอดทน,และมีน้ำนมมากสำหรับเลี้ยงลูก  โคพันธุ์บีฟมาสเตอร์ เมื่อเริ่มแรกมีลักษณะโดดเด่น และสะดุดตาแก่ผู้เลี้ยงในวงการผลิตโคลูกผสมเอาไปขุนขายแล้ว ขยายตัวออกไปเรื่อยๆจนกระทั้งเป็นโคเนื้อชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ลูกโคที่หย่านมจะมีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ช่วยทำให้อัตราการเจริญเติบโตหลังหย่านมพุ่งขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นที่สนใจยิ่งแก่นักเลี้ยงโคไม่ว่าผู้ผลิตพันธุ์แท้ หรือผู้ผลิตลูกผสมเพื่อการค้าจนสามารถสู้กับพันธุ์ที่มีชื่อเสียง อื่นๆได้ ขณะเดียวกันแม่โคก็แสดงคุณสมบัติเหนือชั้นกว่าโคพันธุ์ยุโรปอื่นๆ ได้ด้วยภายใต้การผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อย่างเข้มงวด เอาจริงเอาจัง เป็นพื้นฐานมาก่อน ในวงการค้าโคลูกผสม ในปี พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2533จึงได้ประกาศตัวเป็น พันธุ์แท้ เริ่มสร้างจริงๆ เมื่อปี พ.ศ. 2474 ใช้เวลาผสมพันธุ์คัดเลือกพันธุ์จนมั่นใจว่าเป็นโคพันธุ์แท้นานถึง 50 ปี ถึงเวลาของบีฟมาสเตอร์แล้วการขยายพันธุ์ ปัจจุบันสิ่งที่หน้าสนใจของโคพันธุ์นี้ คือ มีลักษณะเด่นในตัวของมันเอง ที่มีอิทธิพลหรือลักษณะที่บ่งบอกถึงการมีเลือดโคซีบูเจือปนอยู่ สหพันธ์ผู้เลี้ยงโคบีฟมาสเตอร์โคพันธุ์นี้กลายเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญของวงการโคเนื้อสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมโคเนื้อทั่วโลกด้วยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณภาพตลอดเวลา ซึ่งผู้เลี้ยงโคพันธุ์นี้ก็ตั้งใจทำร่วมกันมาตลอด เพื่อสร้างโคให้มีคุณภาพสูง อนาคตจึงถือว่าน่าสดใสยิ่งสำหรับโคพันธุ์นี้