วัวสายพันธุ์เบราน์สวิส

โคนมสายพันธุ์บราวน์สวิสเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์วัวนมที่ทางกรมปศุสัตว์สนับสนุนให้ประชาชนเลี้ยง  มีถิ่นกำเนิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโคขนาดใหญ่ มีโครงร่างและกระดูกใหญ่ ลำคอหนา มีสีทั่วๆ ไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณปลายจมูกมีสีน้ำตาลอ่อนๆ แกมเหลือง ส่วนจมูก ลิ้น และพู่หางจะมีสีดำลักษณะที่เป็นข้อดี ได้แก่ มีขนาดใหญ่ รูปร่างดีโครงสร้างแข็งแรง กระดูกใหญ่ ให้น้ำนมมาก ไขมันสูง ทนร้อนได้ดีลักษณะที่เป็นข้อเสียเปรียบ คือเจริญเติบโตเต็มวัยช้า ทำให้ผู้เลี้ยงรอเวลานานกว่าจะได้รีดนม ตัวผู้มีน้ำหนัก 800-1,000 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 600-700 กิโลกรัม  โคตัวเมียเป็นสาว  ช้ากว่าพันธุ์อื่นๆ พันธุ์นี้ทนร้อนได้ดีนิยมนำพ่อโค  ผสมกับแม่โคเนื้อเพื่อได้ลูกผสมสำหรับขุนบราวน์สวิสจัดเป็นโคที่ให้นมสูงเป็นลำดับสองรองลงมาจากโคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนโคพันธุ์นี้มีนิสัยเชื่องเลี้ยงง่าย ให้น้ำนมดีพอสมควรคือให้นมเฉลี่ย 4,500 กิโลกรัม ต่อระยะการให้นม น้ำนมมีไขมันร้อยละ 4.0 ระยะการให้นมของโคบราวน์สวิสค่อนข้างนาน บางตัวให้นมดีอยู่ได้นานถึงอายุ 12 ปีข้อดีของโคพันธุ์นี้คือ มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าโคยุโรปพันธุ์อื่นๆ ถึงแม้โคพันธุ์บราวน์สวิสจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่กลับได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นโคนมชั้นดีในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีรูปร่างเป็นแบบโคนมมากขึ้น และให้นมดีขึ้นกว่าในเขตแหล่งกำเนิด โคพันธุ์นี้นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2498 จากอเมริกา และพ.ศ. 2500 จากสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนใหญ่นำมาผสมกับพันธุ์พื้นเมือง