หนองโพ ผลิตภัณฑ์นมวัวจากพระมหากรุณาธิคุณ

นมหนองโพ ใครๆต่างก็รู้จักผลิตภัณฑ์นมวัวที่มีประโยนช์และมีคุณค่ามากทั้งนี้จากพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ จากที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ย้อนกลับไปในช่วงปี พ.ศ. 2513 พระองค์ทรงพระเนตรถึงสุขภาพของประชาชนซึ่งในสมัยนั้นผลิตภัณฑ์นมวัวไม่ค่อยมีบทบาทในประเทศไทยเท่าใดนักและนมวัวที่นำเข้าจากต่างประเทศก็มีราคาสูงมากในตอนนั้น ซึ่งประชาชนหันมาบริโภคนมข้นหวานผสมกับน้ำอุ่นทานซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนี้ประกอบกับประเทศไทยมีการจัดตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพขึ้นมาเพื่อนำแม่วัวมาผลิตนมวัวภายใต้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยจำหน่ายซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าและมีประโยชน์เหมือนกัน ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีที่แล้วนั้นทางราชการได้ส่งเสริมให้เกษตรพื้นที่ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เลี้ยงโคนมเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาผลิตเป็นนมวัวส่งออก แต่เกิดปัญหาหลายอย่างที่เกิดการส่งนม ทำให้เกษตรได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อพระองค์ทรงทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงนำโคนมจากประเทศเดนมาร์กเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งก็มีโครงการทดลองในพระตำหนักจิตรลดาฯ พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินสมทบจากผู้ที่บริจาคจัดสร้างโรงผลิตนมผงรับซื้อนมดิบและก่อตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัดขึ้นมา ช่วงแรกก่อตั้งรูปแบบของบริษัทคือ บริษัท นมหนองโพ จำกัด เนื่องจากสมัยก่อนการก่อตั้งสหกรณ์มีความยากลำบาก ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจรูปแบบสหกรณ์ จนเวลาต่อมาราว พ.ศ. 2515 – 2517 เกษตรเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น เริ่มศึกษาข้อมูล เรียนรู้วิธีการรีดนมวัว ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชดำริให้รวม บริษัท นมหนองโพ จำกัด และโรงผลิตนมผงเข้ากับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เข้าด้วยกันและมีการพัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีนับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งผลิตภัณฑ์หนองโพยังคงดำเนินกิจการในรูปแบบนมวัวและออกจำหน่ายซึ่งส่งรายได้ให้กับเกษตรมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์นมวัวนั้นมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ที่เข้ายุคเข้าสมัยขึ้น มีนมหลายรสชาติและหลายสูตรให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์นมผง นมกล่อง UHT โยเกิร์ต นมเปรี้ยว ไอศกรีม และเนย ที่ผลิตออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแถมราคาก็ไม่แพงด้วย รายได้ของเกษตรนั้นมาจากการขายนมดิบให้กับสหกรณ์ที่มาจากพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์และคุณค่าจากนมวัวนับตั้งแต่นั้นมา