โคพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน

เป็นโคที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเนื่องจากโคพันธุ์นี้เป็นโคนม ซึ่งใช้ในการผลิตนมวัวเพื่อออกจำหน่ายตามท้องตลาด โคนมพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตนมวัวจำนวนมากส่งออกตามประเทศต่างๆ นอกจากนี้โคนมพันธุ์นี้ยังมีมากในประเทศเดนมาร์กอีกด้วยเป็นโคนมพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกให้เป็นพันธุ์หลักในการปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ โคพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน นี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากโคหรือวัวพันธุ์อื่นๆในโลกคือ ลำตัวมีสีขาว-ดำเป็นจุดเด่นของร่างกาย แต่ลักษณะสีขาว-ดำของโคนมพันธุ์นี้นั้นมีไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน บางตัวอาจมีสีขาวมากกว่า บางตัวอาจจะมีสีดำมากกว่า ซึ่งการคัดเลือกโดยปสุสัตว์นั้นต้องมีการเลือกโคนมที่มีลักษณะสีขาว-ดำที่สมบูรณ์ อย่างเช่น การมีสีดำต่ำกว่าระดับเข่าจะไม่ได้รับ การจดทะเบียนเป็นโคพันธุ์แท้ โฮลสตน์ฟรีเชียน ตัวผู้โตเต็มวัยจะมีน้ำหนักที่  900-1,000 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 600 – 800 กิโลกรัม จัดเป็นโคนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สำหรับตัวเมียจะมีเต้านมที่ใหญ่กว่าวัวชนิดอื่นๆ เพราะว่าเต้ามนวัวชนิดนี้ผลิตน้ำนมได้มากจึงจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจในเรื่องของการผลิตนมมากที่สุด พันธุ์โคนมที่ให้นมเฉลี่ยสูงที่สุด คือ […]

Continue reading »

โคบลอนด์ดะคิแตน

โคบลอนด์ดะคิแตน เป็นโคของประเทศฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อ บลอนด์ดะคิแตน มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 โดยพัฒนามาจากโค จากภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซี่งมีถิ่นกำเนิดในที่ราบและ เนินเขา และเทือกเขา ดังนั้นโคบลอนด์ดะคิแตน จึงเป็นโคที่สืบทอดพันธุกรรม มาจากโคในยุคกลาง ซึ่งใช้งานลากรถบรรทุกอาวุธและสินค้า ต่อมามีการผสมรวมกับพันธุ์ชอร์ตฮอร์น ชาร์ลโรเลส์ และ ลิมูซิน แต่ก็ได้มีการคัดเลือกย้อนกลับมาให้มีลักษณะเหมือนกับแบบดั้งเดิม โคบลอนด์ดะคิแตน จึงมีคุณค่าเป็นโคงาน และเป็นโคเพื่อผลิตทั้งเนื้อและ แม่โคโดยเฉลี่ยจะมีความสูงที่หัวไหล่ ประมาณ 150 ซ.ม. และมีน้ำหนักระหว่าง 800-1100 […]

Continue reading »

โคสายพันธุ์เกลฟี

โคเกลฟี มีสีเหลือง แดง ทอง และมีบ้างที่เป็นสีดำ หนังสีเข้ม ในอดีตถูกคัดเลือกเพื่อมาใช้งาน ผลิตเนื้อ และนม เป็นโคเนื้อที่มีลักษณะของโคยุโรปที่ลักษณะในการเป็นแม่ที่ดี เชื่อง เลี้ยงและดูแลง่ายทำให้เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก โคเกลฟีเพศเมียมีความสามารถในการให้น้ำนมสูงทำให้เลี้ยงลูกได้ดี ลูกโคมีขนาดกลาง โตเร็ว น้ำหนักแรกเกิด 38-40 ก.ก. น้ำหนักหย่านมที่ 7 เดือน จะมากกว่า 200 ก.ก. และน้ำหนักที่ 12 เดือน จะมากกว่า 300 ก.ก. […]

Continue reading »

โคเฮอร์ฟอร์ด

โคเฮอร์ฟอร์ด เป็นโคที่พัฒนามาจากโคพื้นเมืองสีแดง ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างเวลล์กับฝั่งตะวันตกของอังกฤษ จุดกำเนิดของโคจริง ๆ อยู่ในเมือง เฮอร์ฟอร์ดเชียร์ ซึ่งมีการพูดถึง ในหนังสือการเกษตรหลาย ๆ เล่ม มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1600 และในระหว่างปี 1700 ถึงต้นศตวรรษที่ 1800 ก็มีเอกสารที่บันทึกถึงการเลี้ยงโคพันธุ์นี้ว่า มีการเลี้ยงในฟาร์มหลาย ๆ ฟาร์มในบริเวณเมืองเฮอร์ฟอร์ดเชียร์ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งพันธุ์เฮอร์ฟอร์ด ทางสมาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมโคเฮอร์ฟอร์ด ในปี ค.ศ. 1886 8 ปีหลังจากสมาคมได้ก่อตั้งขึ้นมา การบันทึกในบันทึกฝูงพันธุ์จะประกอบด้วย พ่อ […]

Continue reading »

โคแองกัส

โคแองกัส แต่เดิมเมื่อเริ่มจดทะเบียนเรียกว่า อเบอร์ดีน แองกัส ได้รับการพัฒนาพันธ์มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 จากโคดั้งเดิมที่ไม่มีเขาซึ่งส่วนใหญ่มีสีดำ และอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสก๊อตแลนด์ ซึ่งในท้องถิ่นเรียกว่า ด๊อดดีและ ฮัมลีย์ได้มีการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์โคเหล่านี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1808 ในระยะเริ่มแรกการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ทำในพื้นที่เมืองแองกัสอเบอร์ดีน ออฟโมเรย์ พันธุ์โคจากพื้นที่เหล่านี้ได้สืบทอดกันมาจนนำมาสู่การจดทะเบียนเป็นพันธุ์อเบอร์ดีน แองกัส ในปี ค.ศ.1862 และกระจายไปทั่วเกาะอังกฤษ และไอร์แลนด์จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโคอเบอร์ดีน แองกัส ได้แพร่กระจายไปยังอาณานิคมของอังกฤษ เช่น ออสเตรเลียค.ศ.1840 นิวซีแลนด์ค.ศ.1863 อเมริกาค.ศ.1873 อาร์เจนตินาค.ศ.1879 และอัฟริกาใต้ค.ศ.1875 ในปัจจุบันประเทศเหล่านี้เรียกโคอเบอร์ดีนแองกัสว่าแองกัสเท่านั้นและตั้งสมาคมแองกัสของแต่ละประเทศเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูแลธุรกิจและปรับปรุงพันธุ์โคแองกัส […]

Continue reading »

โคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์(Charolais)

วัวพันธุ์ชาโรเลส์มีถิ่นกำเนิดในเมืองชาโรลส์ ประเทศฝรั่งเศส เดิมเคยเลี้ยงเป็นโคงาน แต่ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์เพื่อใช้เป็นทั้งโคงานและโคเนื้อ ลักษณะทั่วไปลำตัวมีสีขาวถึงสีครีม อาจมีผิวหนังสีแดงโดยเฉพาะบริเวณรอบจมูก ตา และใต้ท้อง จัดว่าเป็นโคเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพันธุ์หนึ่ง โคเพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักตัว 1,000-1,200 กิโลกรัม เพศเมีย 800-850 กิโลกรัม แม่โคให้ลูกที่มีน้ำหนักแรกเกิดสูง 45 กิโลกรัม และน้ำหนักตัวเมื่อหย่านมสูง 270-300 กิโลกรัมเป็นโคที่มีการเจริญเติบโตเร็ว 1.0-1.2 กิโลกรัมต่อวัน เมื่ออายุได้ 15 เดือน บางตัวมีน้ำหนักถึง 500 กิโลกรัม โคพันธุ์ชาโรเลส์ […]

Continue reading »

โคพันธุ์ซิมเมนทอล

โคพันธุ์ซิมเมนทอลเป็นโคพันธุ์ที่เก่าแก่และแพร่หลายไปทั่วโลกมากที่สุดพันธุ์หนึ่ง แม้ว่าสมุดประวัติฝูงพันธุ์เล่มแรกจะเกิดขึ้นที่รัฐเบอร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1806 แต่ก็มีหลักฐานปรากฏว่ามีการเลี้ยงและผลิตโคแดงและขาวจำนวนมากมาก่อนหน้านี้แล้ว ในอาณาเขตของผู้นำศาสนาในภาคตะวันตกของประเทศ โคแดงและขาวเหล่าเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะว่าเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตน้ำนมดี สามารถทำเนยและชีสได้คุณภาพดี และยังสามารถใช้แรงงานได้อีกด้วย โคเหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นโคที่ผลิตน้ำนมคุณภาพยอดเยี่ยม ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1785 รัฐสภาสวิส ได้จำกัดการส่งออกโค เพราะว่าจำนวนโคลดลงจนไม่พอเพียงกับความต้องการภายในประเทศ และได้มีการตั้งสมาคมโคซิมเมนทอลจุดแดงและขาว ในอเมริกาได้มีการนำเข้าโคซิมเมนทอล ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1887 มายังอิลลินอยส์ และมีรายงานการนำเข้าอีก ในปีค.ศ. 1895 มายัง […]

Continue reading »
1 2