โคสายพันธุ์เกลฟี

โคเกลฟี มีสีเหลือง แดง ทอง และมีบ้างที่เป็นสีดำ หนังสีเข้ม ในอดีตถูกคัดเลือกเพื่อมาใช้งาน ผลิตเนื้อ และนม เป็นโคเนื้อที่มีลักษณะของโคยุโรปที่ลักษณะในการเป็นแม่ที่ดี เชื่อง เลี้ยงและดูแลง่ายทำให้เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก โคเกลฟีเพศเมียมีความสามารถในการให้น้ำนมสูงทำให้เลี้ยงลูกได้ดี ลูกโคมีขนาดกลาง โตเร็ว น้ำหนักแรกเกิด 38-40 ก.ก. น้ำหนักหย่านมที่ 7 เดือน จะมากกว่า 200 ก.ก. และน้ำหนักที่ 12 เดือน จะมากกว่า 300 ก.ก. […]

Continue reading »