วัวสายพันธุ์ชอตฮอร์ด

โคพันธุ์ชอตฮอร์น  มีจุดกำเนิดอยู่ในบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษแถบเมืองอยู่ชายฝั่งทะเลเหนือและอยู่ระหว่าง cheviot Hills กับตอนกลางของเกาะอังกฤษ การพัฒนาพันธุ์ชอร์ตฮอร์นครั้งแรกเกิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำทีส์ ซึ่งบริเวณที่รู้จักกันดีจะอยู่ระหว่างเมื่อ Durham และ York ซึ่งโคขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่ดั้งเดิมเรียกว่า Teeswater cattle ซึ่งในบริเวณลุ่มน้ำทีส์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าและพืชพรรณที่สมบูรณ์พบในอังกฤษในสมัยที่โรมันแผ่อิทธิพลเข้ามา และต่อมาคนอังกฤษได้นำโคจากตอนเหนือของยุโรปเข้ามาเลี้ยงในศตวรรษที่ 17 มีโคหลายชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีใจอังกฤษหนึ่งในนี้คือ pied ซึ่งเป็นต้นพันธุ์ใน Lincolnshire ส่วนใหญ่จะมีสีขาว และต้นพันธุ์โคที่มีสีแดงจะอยู่ที่เมือง Somerset และ Glouces-tershire มีโคอยู่ในตำบล Holderness ของเมือง […]

Continue reading »