วัวสายพันธุ์ชอตฮอร์ด

โคพันธุ์ชอตฮอร์น  มีจุดกำเนิดอยู่ในบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษแถบเมืองอยู่ชายฝั่งทะเลเหนือและอยู่ระหว่าง cheviot Hills กับตอนกลางของเกาะอังกฤษ การพัฒนาพันธุ์ชอร์ตฮอร์นครั้งแรกเกิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำทีส์ ซึ่งบริเวณที่รู้จักกันดีจะอยู่ระหว่างเมื่อ Durham และ York ซึ่งโคขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่ดั้งเดิมเรียกว่า Teeswater cattle ซึ่งในบริเวณลุ่มน้ำทีส์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าและพืชพรรณที่สมบูรณ์พบในอังกฤษในสมัยที่โรมันแผ่อิทธิพลเข้ามา และต่อมาคนอังกฤษได้นำโคจากตอนเหนือของยุโรปเข้ามาเลี้ยงในศตวรรษที่ 17 มีโคหลายชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีใจอังกฤษหนึ่งในนี้คือ pied ซึ่งเป็นต้นพันธุ์ใน Lincolnshire ส่วนใหญ่จะมีสีขาว และต้นพันธุ์โคที่มีสีแดงจะอยู่ที่เมือง Somerset และ Glouces-tershire มีโคอยู่ในตำบล Holderness ของเมือง […]

Continue reading »

โคแองกัส

โคแองกัส แต่เดิมเมื่อเริ่มจดทะเบียนเรียกว่า อเบอร์ดีน แองกัส ได้รับการพัฒนาพันธ์มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 จากโคดั้งเดิมที่ไม่มีเขาซึ่งส่วนใหญ่มีสีดำ และอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสก๊อตแลนด์ ซึ่งในท้องถิ่นเรียกว่า ด๊อดดีและ ฮัมลีย์ได้มีการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์โคเหล่านี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1808 ในระยะเริ่มแรกการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ทำในพื้นที่เมืองแองกัสอเบอร์ดีน ออฟโมเรย์ พันธุ์โคจากพื้นที่เหล่านี้ได้สืบทอดกันมาจนนำมาสู่การจดทะเบียนเป็นพันธุ์อเบอร์ดีน แองกัส ในปี ค.ศ.1862 และกระจายไปทั่วเกาะอังกฤษ และไอร์แลนด์จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโคอเบอร์ดีน แองกัส ได้แพร่กระจายไปยังอาณานิคมของอังกฤษ เช่น ออสเตรเลียค.ศ.1840 นิวซีแลนด์ค.ศ.1863 อเมริกาค.ศ.1873 อาร์เจนตินาค.ศ.1879 และอัฟริกาใต้ค.ศ.1875 ในปัจจุบันประเทศเหล่านี้เรียกโคอเบอร์ดีนแองกัสว่าแองกัสเท่านั้นและตั้งสมาคมแองกัสของแต่ละประเทศเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูแลธุรกิจและปรับปรุงพันธุ์โคแองกัส […]

Continue reading »