วัวสายพันธุ์เบราน์สวิส

โคนมสายพันธุ์บราวน์สวิสเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์วัวนมที่ทางกรมปศุสัตว์สนับสนุนให้ประชาชนเลี้ยง  มีถิ่นกำเนิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโคขนาดใหญ่ มีโครงร่างและกระดูกใหญ่ ลำคอหนา มีสีทั่วๆ ไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณปลายจมูกมีสีน้ำตาลอ่อนๆ แกมเหลือง ส่วนจมูก ลิ้น และพู่หางจะมีสีดำลักษณะที่เป็นข้อดี ได้แก่ มีขนาดใหญ่ รูปร่างดีโครงสร้างแข็งแรง กระดูกใหญ่ ให้น้ำนมมาก ไขมันสูง ทนร้อนได้ดีลักษณะที่เป็นข้อเสียเปรียบ คือเจริญเติบโตเต็มวัยช้า ทำให้ผู้เลี้ยงรอเวลานานกว่าจะได้รีดนม ตัวผู้มีน้ำหนัก 800-1,000 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 600-700 กิโลกรัม  โคตัวเมียเป็นสาว  ช้ากว่าพันธุ์อื่นๆ พันธุ์นี้ทนร้อนได้ดีนิยมนำพ่อโค  […]

Continue reading »