วัวสายพันธุ์เจอร์ซี่

เป็นโคนมที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะในการเลี้ยงเพื่อเอานมมากเพราะถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่กลับให้นมในบริมาณมากเมื่อเทียบกับขนาดตัว โคเจอร์ซี่มีถิ่นกำเนิดในเกาะเจอร์ซี่ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในช่องแคบอังกฤษ เป็นโคที่มีรูปร่างสวยงามมากและมีสัดส่วนถูกต้องตามแบบฉบับของโคนมที่ดีโคตัวเมียมีเต้านมที่มีขนาดใหญ่ รูปเต้านมสมบูรณ์เกาะแน่นอยู่กับพื้นท้อง โคนมพันธุ์เจอร์ซี่ให้นมได้ไม่มากนักแต่นมมีไขมันสูง นิยมเลี้ยงกันทั่วไปโดยเฉพาะในถิ่นที่มีการรีดนมสำหรับทำเนย โคเจอร์ซี่เป็นโคพันธุ์แท้มาเป็นเวลานานเพราะในเกาะเจอร์ซี่เลี้ยงแต่โคพันธุ์นี้เพียงพันธ์เดียวไม่มีโคอื่นเข้าไปปะปน ลักษณะของโคพันธุ์นี้จึงสม่ำเสมอมาก  โคตัวเมียหนักประมาณ 350 – 450 กก. ตัวผู้หนัก 500 -600 กก. สีของโคมีสีเหลืองปนน้ำตาลหรือสีเทาปนเหลืองหรือสีเทาปนน้ำตาลจนไปถึงเกือบดำบางตัวอาจมีจุดขาวปนอยู่บางตัวอาจมีสีเดียวเป็นพื้นก็ได้ ตัวผู้จะมีสีดำมากขึ้น ลิ้นจมูกและพู่หางอาจจะมีสีดำหรือขาวก็ได้ลักษณะและส่วนสัดทั่วไปของโคนมพันธ์เจอร์ซี่ดูเรียบร้อยและแนบเนียนไปทั้งหมด แนวหลังตรงละบั้นท้ายค่อนข้างยาวเต้านมและหัวนมได้ขนาดงามโคนมพันธุ์เจอร์ซี่เติบโตเป็นสาวเร็วกว่าโคพันธุ์อื่นๆ ถ้าเลี้ยงดูดีจะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 15 เดือน และให้ลูกท้องแรกเมื่ออายุ 24 เดือน […]

Continue reading »