วัวสายพันธุ์เจอร์ซี่

เป็นโคนมที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะในการเลี้ยงเพื่อเอานมมากเพราะถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่กลับให้นมในบริมาณมากเมื่อเทียบกับขนาดตัว โคเจอร์ซี่มีถิ่นกำเนิดในเกาะเจอร์ซี่ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในช่องแคบอังกฤษ เป็นโคที่มีรูปร่างสวยงามมากและมีสัดส่วนถูกต้องตามแบบฉบับของโคนมที่ดีโคตัวเมียมีเต้านมที่มีขนาดใหญ่ รูปเต้านมสมบูรณ์เกาะแน่นอยู่กับพื้นท้อง โคนมพันธุ์เจอร์ซี่ให้นมได้ไม่มากนักแต่นมมีไขมันสูง นิยมเลี้ยงกันทั่วไปโดยเฉพาะในถิ่นที่มีการรีดนมสำหรับทำเนย โคเจอร์ซี่เป็นโคพันธุ์แท้มาเป็นเวลานานเพราะในเกาะเจอร์ซี่เลี้ยงแต่โคพันธุ์นี้เพียงพันธ์เดียวไม่มีโคอื่นเข้าไปปะปน ลักษณะของโคพันธุ์นี้จึงสม่ำเสมอมาก  โคตัวเมียหนักประมาณ 350 – 450 กก. ตัวผู้หนัก 500 -600 กก. สีของโคมีสีเหลืองปนน้ำตาลหรือสีเทาปนเหลืองหรือสีเทาปนน้ำตาลจนไปถึงเกือบดำบางตัวอาจมีจุดขาวปนอยู่บางตัวอาจมีสีเดียวเป็นพื้นก็ได้ ตัวผู้จะมีสีดำมากขึ้น ลิ้นจมูกและพู่หางอาจจะมีสีดำหรือขาวก็ได้ลักษณะและส่วนสัดทั่วไปของโคนมพันธ์เจอร์ซี่ดูเรียบร้อยและแนบเนียนไปทั้งหมด แนวหลังตรงละบั้นท้ายค่อนข้างยาวเต้านมและหัวนมได้ขนาดงามโคนมพันธุ์เจอร์ซี่เติบโตเป็นสาวเร็วกว่าโคพันธุ์อื่นๆ ถ้าเลี้ยงดูดีจะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 15 เดือน และให้ลูกท้องแรกเมื่ออายุ 24 เดือน […]

Continue reading »

โคนมพันธุ์เรดเดน (Red Danish)

เป็นพันธุ์โคนมชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ โคพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเดนมาร์กและนิยมเลี้ยงการมากตามฟาร์มแถบชนบททั่วไปส่วนใหญ่ปสุสัตว์นิยมเลี้ยงเพื่อใช้ในการเกษตร วัวจะเลมหญ้าทำให้พื้นที่การเกษตรกว้างขึ้น หรือแม้แต่เลี้ยงเพื่อใช้นมสดเลี้ยงลูกวัวกำพร้าตัวอื่นๆ ทั้งนี้โคนมพันธุ์เรดเดน เป็นวัวที่มีขนาดใหญ่และเป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศเดนมาร์ก ไม่มีปรากฏว่าแพร่กระจายตามประเทศอื่นๆ และถูกจัดว่าเป็นโคนมชั้นเดียวกับพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน แต่พันธุ์เรดเดนให้นมน้อยกว่าและไม่ดีเท่ากับพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียนที่ทำนมเยอะกว่า ทำให้จัดเป็นโคกึ่งกึ่งนมเป็นโคขนาดใหญ่โดยทั่วไปลูกผสมของโคพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะมีสีดำ โครงสร้างดีตัวโต และให้นมมากพอสมควร ส่วนใหญ่โคพันธุ์นี้จะใช้เป็นการเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารเนื่องจากมีรูปร่างที่ใหญ่ ตัวผู้หนัก 950-950 กก. ตัวเมียหนัก 600 -700 กก. มีสีแดงเลือดหมูทั้งตัว แต่ตัวผู้จะมีสีเข้มขึ้นอาจจะมีจุดขาวในบางแห่งของร่างกาย ขนอ่อนนุ่ม ผิวหนังหลวม หัวค่อยข้างยาว เข่ายื่นไปข้างหน้าและโค้งลง จมูกมีสีกระดานชนวน หลังเรียบตรง บั้นท้ายยาว โคนหางนูน […]

Continue reading »

โคพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน

เป็นโคที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเนื่องจากโคพันธุ์นี้เป็นโคนม ซึ่งใช้ในการผลิตนมวัวเพื่อออกจำหน่ายตามท้องตลาด โคนมพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตนมวัวจำนวนมากส่งออกตามประเทศต่างๆ นอกจากนี้โคนมพันธุ์นี้ยังมีมากในประเทศเดนมาร์กอีกด้วยเป็นโคนมพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกให้เป็นพันธุ์หลักในการปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ โคพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน นี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากโคหรือวัวพันธุ์อื่นๆในโลกคือ ลำตัวมีสีขาว-ดำเป็นจุดเด่นของร่างกาย แต่ลักษณะสีขาว-ดำของโคนมพันธุ์นี้นั้นมีไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน บางตัวอาจมีสีขาวมากกว่า บางตัวอาจจะมีสีดำมากกว่า ซึ่งการคัดเลือกโดยปสุสัตว์นั้นต้องมีการเลือกโคนมที่มีลักษณะสีขาว-ดำที่สมบูรณ์ อย่างเช่น การมีสีดำต่ำกว่าระดับเข่าจะไม่ได้รับ การจดทะเบียนเป็นโคพันธุ์แท้ โฮลสตน์ฟรีเชียน ตัวผู้โตเต็มวัยจะมีน้ำหนักที่  900-1,000 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 600 – 800 กิโลกรัม จัดเป็นโคนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สำหรับตัวเมียจะมีเต้านมที่ใหญ่กว่าวัวชนิดอื่นๆ เพราะว่าเต้ามนวัวชนิดนี้ผลิตน้ำนมได้มากจึงจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจในเรื่องของการผลิตนมมากที่สุด พันธุ์โคนมที่ให้นมเฉลี่ยสูงที่สุด คือ […]

Continue reading »