โคพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน

เป็นโคที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเนื่องจากโคพันธุ์นี้เป็นโคนม ซึ่งใช้ในการผลิตนมวัวเพื่อออกจำหน่ายตามท้องตลาด โคนมพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตนมวัวจำนวนมากส่งออกตามประเทศต่างๆ นอกจากนี้โคนมพันธุ์นี้ยังมีมากในประเทศเดนมาร์กอีกด้วยเป็นโคนมพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกให้เป็นพันธุ์หลักในการปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ โคพันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน นี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากโคหรือวัวพันธุ์อื่นๆในโลกคือ ลำตัวมีสีขาว-ดำเป็นจุดเด่นของร่างกาย แต่ลักษณะสีขาว-ดำของโคนมพันธุ์นี้นั้นมีไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน บางตัวอาจมีสีขาวมากกว่า บางตัวอาจจะมีสีดำมากกว่า ซึ่งการคัดเลือกโดยปสุสัตว์นั้นต้องมีการเลือกโคนมที่มีลักษณะสีขาว-ดำที่สมบูรณ์ อย่างเช่น การมีสีดำต่ำกว่าระดับเข่าจะไม่ได้รับ การจดทะเบียนเป็นโคพันธุ์แท้ โฮลสตน์ฟรีเชียน ตัวผู้โตเต็มวัยจะมีน้ำหนักที่  900-1,000 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 600 – 800 กิโลกรัม จัดเป็นโคนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สำหรับตัวเมียจะมีเต้านมที่ใหญ่กว่าวัวชนิดอื่นๆ เพราะว่าเต้ามนวัวชนิดนี้ผลิตน้ำนมได้มากจึงจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจในเรื่องของการผลิตนมมากที่สุด พันธุ์โคนมที่ให้นมเฉลี่ยสูงที่สุด คือ […]

Continue reading »